Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

στρεβλή

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία