Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

στατιστικώς < (διαχρονικό δάνειο) καθαρεύουσα στατιστικῶς (μαρτυρείται από το 1893).[1] Συγχρονικά αναλύεται σε στατιστικ(ός) + -ώς.

  Επίρρημα επεξεργασία

στατιστικώς

  Αναφορές επεξεργασία

  1. σελ. 922, Τόμος Β΄ - Κουμανούδης, Στέφανος Αθ. (1900) Συναγωγή νέων λέξεων υπό των λογίων πλασθεισών από της Αλώσεως μέχρι των καθ’ ημάς χρόνων. Τόμοι: 2 (@anemi). Εν Αθήναις: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου

  Πηγές επεξεργασία

  • στατιστικός (στατιστικά & -ώς) - Μπαμπινιώτης, Γεώργιος (2002). Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας (Βʹ έκδοση). Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας.  (Αʹ έκδοση: 1998)