στασιμοπληθωρισμού

Ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

στασιμοπληθωρισμού