Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

στάσιμου

  1. στάσιμος, στη γενική του ενικού
  2. στάσιμο, στη γενική του ενικού