Χρειάζεται παραπομπή σε λεξικό, εγχειρίδιο ή κείμενο.


Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm)Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

σοῦρβον < (άμεσο δάνειο) λατινική sorbum < sorbus

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

σοῦρβον ουδέτερο