σινοελληνικοί

Ελληνικά (el) Edit

  Κλιτικός τύπος επιθέτουEdit

σινοελληνικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαEdit