Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

σινοελληνική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία