Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

σβόλων αρσενικό