Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

σβόλο αρσενικό