Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

σαπφείρου αρσενικό

  1. σάπφειρος, στη γενική του ενικού