Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

σέβω < λείπει η ετυμολογία

  Ρήμα επεξεργασία

σέβω, παθητική φωνή: σέβομαι

Συγγενικές λέξεις επεξεργασία

Διαφορετικό το σεβαίνω < εἰσβαίνω

  Πηγές επεξεργασίαΑρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασία