Ετυμολογία

επεξεργασία
σέβω < λείπει η ετυμολογία

σέβω, παθητική φωνή: σέβομαι

Συγγενικά

επεξεργασία

Διαφορετικό το σεβαίνω < εἰσβαίνω