Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

σάτυροι αρσενικό

  1. σάτυρος, στην ονομαστική και την κλητική του πληθυντικού