Άνοιγμα κυρίου μενού

και σάουνττρακ, μουσική ταινιών ή μουσική όμοια με αυτή των ταινιών, μεγάλα σε διάρκεια κομμάτια κυρίως άμπιεντ