Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ρηματική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία