Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ρέμπελου

  1. ρέμπελος, στη γενική του ενικού
  2. ρέμπελο, στη γενική του ενικού