Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

πτωτικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία