Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

πρόεδροι αρσενικό

  1. πρόεδρος, στην ονομαστική και την κλητική του πληθυντικού