Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

πρόδρομη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία