Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

πρωτονίου ουδέτερο

  1. πρωτόνιο, στη γενική του ενικού