Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτή μορφή ουσιαστικούΕπεξεργασία

προσωπογραφίας

  1. προσωπογραφία, στη γενική του ενικού