Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

προσωπογραφίας

  1. προσωπογραφία, στη γενική του ενικού