Ετυμολογία

επεξεργασία
προσωπικό < προσωπικός

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

προσωπικό ουδέτερο

  Μεταφράσεις

επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

προσωπικό