Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

πραγματικότητες θηλυκό