Ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

πονηροί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία