Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

πολλαπλασιαστική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία