↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η πολιτική οι πολιτικές
      γενική της πολιτικής των πολιτικών
    αιτιατική την πολιτική τις πολιτικές
     κλητική πολιτική πολιτικές
Κατηγορία όπως «ψυχή» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

πολιτική θηλυκό

  1. το σύνολο των δράσεων και των ιδεών που σχετίζονται με τα δημόσια πράγματα, τη διακυβέρνηση μιας πόλης, ενός κράτους
  2. συγκεκριμένος τρόπος δράσης, αντιμετώπισης προβλημάτων

  Μεταφράσεις

επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

πολιτική

Ομώνυμα / Ομόηχα

επεξεργασία