Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

πολιτείας

  1. πολιτεία, στη γενική του ενικού