Δείτε επίσης: Πλυντήρια

Νέα ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού Επεξεργασία

πλυντήρια ουδέτερο