Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτή μορφή ουσιαστικούΕπεξεργασία

περιφέρειας θηλυκό

  1. περιφέρεια, στη γενική του ενικού