Δείτε επίσης: Περατή

  Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

περατή

Ομώνυμα / Ομόηχα

επεξεργασία