Ελληνικά (el) Επεξεργασία

ΠΕΡΙΑΠΤΟΝ- ΠΕΡΙΑΜΜΑ

Η κοινότερή του ονομασία είναι φυλακτό, αλλά το συναντάμε σε παλαιότερα κείμενα ως προβασκάνιον, αντιβασκάνιον και με άλλες ονομασίες. Το περίαπτον επιστεύετο και πιστεύεται ότι διαλύει τις μαγγανίες στον κάτοχό του, και φέρνει τύχη. Στην αρχαιότητα κατείχε την κεντρική θέσι στο περιδέραιο και είχε σχήμα ημισελήνου ή μηνίσκου. Πίστευαν ότι η μαγική δύναμι την οποία εξασκούσε προερχόταν από το σχήμα του. Φαίνεται ότι απεδίδετο ιδιαίτερη αποτρόπαιη ιδιότητα κατά του βασκάνου οφθαλμού, γι’ αυτήν την αιτία εχρησιμοποιείτο σε παιδικά περιδέραια. Στον Ησύχιο συναντάμε την λέξι σεληνίς, και αποδίδεται ως ¨φυλακτήριον, όπερ εκρεμάται τοις παιδίοις ¨. Και σήμερα επίσης προσαρμόζονται στα φορέματα των νηπίων ψηφίδες από κυανό γυαλί τα λεγόμενα ¨μάτια¨ ή ματόχαντρες . Σε αρχαία κείμενα συναντάμε την λέξι περίαμμα, το οποίο εικονίζεται και στην αγγειογραφία σε παραστάσεις με παιδικά θέματα όπου τα παιδιά φοράνε χιαστί ταινία με περίαπτα γύρω από τον ώμο. Τέτοιοι μηνίσκοι ή σεληνείς προϊστορικών και ιστορικών χρόνων σε παιδικούς τάφους έχουν βρεθεί π. χ. στο προϊστορικό νεκροταφείο της Περατής στην Αττική, στην Όλυνθο, στην Άκανθο (Ιερισσός) Χαλκιδικής. Εκατασκευάζοντο ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους από χαλκό, μόλυβδο, άργυρο, χρυσό.

Αλλά η δοξασία της αναρτήσεως τέτοιων αντικειμένων αυτού του σχήματος χάνεται στο βάθος των χιλιετιών. Ο πρωτόγονος άνθρωπος αντιλαμβανόμενος ότι τα δόντια, οι χαυλιόδοντες και τα νύχια άγριων ζώων είναι ο κύριος φορέας της δύναμής τους, πίστευε κατά κάποια μαγική αναλογία ότι η απόκτησι αυτών των ¨όπλων ¨ θα καθιστούσαν και τους ιδίους δυνατούς όταν τα έφεραν πάνω τους. Αυτή η ανάμνησι παραφθαρμένη όμως επιβιώνει και στους ιστορικούς χρόνους.