Ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Ρηματικός τύποςΕπεξεργασία

πει

  1. απαρέμφατο αορίστου του ρήματος λέω
  2. (να, ας, αν, ίσως κλπ) γ' ενικό υποτακτικής αορίστου του ρήματος λέω
  3. θα πει: γ' ενικό οριστικής στιγμιαίου μέλλοντα του ρήματος λέω