Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

πεζοπορίας

  1. πεζοπορία, στη γενική του ενικού