Ετυμολογία

επεξεργασία
παρατονίζω < παρα- + τονίζω

παρατονίζω (παθητική φωνή: παρατονίζομαι)

  Μεταφράσεις

επεξεργασία