Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Ρηματικός τύποςΕπεξεργασία

παρατηρήσεις

  1. (να, ας, αν, ίσως κλπ) β' ενικό υποτακτικής αορίστου του ρήματος παρατηρώ
  2. θα παρατηρήσεις: β' ενικό οριστικής στιγμιαίου μέλλοντα του ρήματος παρατηρώ

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

παρατηρήσεις θηλυκό

  1. ονομαστική, αιτιατική και κλητική πληθυντικού του παρατήρηση