Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ρηματικός τύπος επεξεργασία

παρατηρήσεις

  1. (να, ας, αν, ίσως κλπ) β' ενικό υποτακτικής αορίστου του ρήματος παρατηρώ
  2. θα παρατηρήσεις: β' ενικό οριστικής στιγμιαίου μέλλοντα του ρήματος παρατηρώ

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

παρατηρήσεις θηλυκό

  1. ονομαστική, αιτιατική και κλητική πληθυντικού του παρατήρηση