Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

πάρεδρε αρσενικό

  1. πάρεδρος, στην κλητική του ενικού