Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

οργανογραφική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία