Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ονομασίας

  1. ονομασία, στη γενική του ενικού