Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ομόηχου

  1. ομόηχος, στη γενική του ενικού
  2. ομόηχο, στη γενική του ενικού