Ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ομφαλοσκόπε αρσενικό ή θηλυκό