Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ογδοηκοστή

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία