Αυτό το λήμμα χρειάζεται επιμέλεια,
ώστε να ανταποκρίνεται σε υψηλότερες προδιαγραφές συντακτικής ποιότητας ή μορφοποίησης.
  1. μύτις συμφώνως προς το "Λεξικόν Ελληνικής Γλώσσης συσταθέν υπό Σκαρλάτου Δ. Βυζαντίου βάσει και του Θησαυρού Ερρίκου Στεφάνου" σημαίνει το ήπαρ (συκώτι) της σουπιάς.
  2. είδος κηρού
  3. ρις (μύτη)

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία

  1. μήτις (με η) σημαίνει φρόνηση
  2. Μήτις (στη μυθολογία είναι πρωτοθεά)