Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

μπίρας

  1. μπίρα, στη γενική του ενικού