μορφοκλασματικό σύνολο

Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Πολυλεκτικός όροςΕπεξεργασία

το φράκταλ, το μορφόκλασμα