Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

μετρολογίες

  1. μετρολογία, στην ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική του πληθυντικού