Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

μελωδίας

  1. μελωδία, στη γενική του ενικού