Ελληνικά (el) Επεξεργασία

 
Σύμφωνα με το θεωρητικό μοντέλο της Μεγάλης Έκρηξης, το Σύμπαν διογκώθηκε από υπέρπυκνη και υπέρθερμη πρωταρχική κατάσταση, και συνεχίζει να διαστέλλεται.

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

θηλυκό

ΣυνώνυμαΕπεξεργασία

  • εκφυλιστική φερμιογένεση χωροσχάσης

  ΜεταφράσειςΕπεξεργασία