Αρχαία ελληνικά (grc) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού Επεξεργασία

μάζης