Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

λυτρωτικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία