Ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

λυτρωτική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία