Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

λιγοστοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία